De biografie bij Gedenkboekwerk.nl

Gedenken is voorbehouden aan eenieder die dierbare herinneringen koestert. Gedenkboekwerk.nl, is er niet alleen voor het maken van boeken ter nagedachtenis aan een overleden geliefde, al is dat wel een belangrijk vertrekpunt waarop het idee is gebaseerd. Gedenkboekwerk.nl kan ook worden ingezet wanneer u het leven binnen afzienbare tijd wilt of zult moeten loslaten. Maar ook voor wie nog midden in het leven staat kan Gedenkboekwerk.nl een optie zijn, om terug te kijken op vele gebeurtenissen. Dat kan een heuglijk feit zijn, zoals een persoonlijk- of een bedrijfsjubileum. Voor wanneer u afscheid neemt van uw werkend bestaan of van het bedrijf dat u hebt opgebouwd. 

Het zijn de cruciale momenten in het leven, die je doen beseffen wat de waarde ervan is. Er wordt herinnerd, stilgestaan, gevierd en overdacht waarbij mooie, opmerkelijke en bepalende gebeurtenissen de revue passeren. Met Gedenkboekwerk.nl komt het onder woorden en in beeld. Met een lach en met een traan. En misschien zelfs met spijt over die dingen die niet zijn gedaan of die niet zijn gezegd. 

Een uitgave van Gedenkboekwerk.nl is de kroniek van uw leven of van het bestaan van uw bedrijf. Het is uw levensverhaal of uw biografie. 

Gedenkboekwerk.nl
-

0528 - 23 12 56

Privacy en cookieverklaring